Founders / Distinguished Fellows / Fellows

Home / Founders / Distinguished Fellows / Fellows

List of Founders

(Employers at time of Foundation)
Mr H A BarrosChina Light & Power Company Limited
Mr Ian BullochThe Taikoo Dockyard & Eng Company Hong Kong Limited
Mr Stephen K F ChungIBM World Trade Corporation
Mr K DixonHong Kong & Whampoa Dock Company Limited
Mr Howard T KleynCable & Wireless Limited
Mr Alan W L LeeNCR (HK) Limited
Dr Wanbil W LeeComputer Management Systems Limited
Mr D LoweInternational Computer Limited
Mr Benjamin N H MokHong Kong Government
Mr Charles NelsonFirst National City Bank
Mr C K PoonThe Hong Kong Electric Company Limited
Mr John P RastelloThe Hong Kong & Shanghai Banking Corporation
Mr G B ThomsonHong Kong Government
Mr Robert TihThe Chartered Bank
Mr R S WaltersThe Hong Kong & Shanghai Banking Corporation
Mrs Lesley V WillsteedPhilips Hong Kong Limited
Mr Richard A WillsteedButterfield & Swire (Hong Kong) Limited
Mr Donald C K WongOn-Line (Hong Kong) Limited

List of Distinguished Fellows (Distinguished FHKCS)

1987Mr. John Strickland, GBS, JP
Ir Stephen Lau, MBE, JP
施德論GBS太平紳士
劉嘉敏MBE工程師太平紳士
1988Prof. Chen Tien Chi
Mr. Graham Mead
陳天機教授
1989Prof. Sir Charles K Kao, GBM高錕GBM爵士
1990Mr. Richard Li
Dr. Yu Jer Tsang
李景行先生
虞哲奘博士
1991Mr. Stephen Chung鍾國輝先生
1992Dr. Colin Greenfield
1994Mr. Yeung Kwok Keung, JP楊國強太平紳士
1995Mr. John Tse謝詩賢先生
1996Mr. Paul Chow, GBS, SBS, JP
Dr. Wong Chung Kiu, MH
周文耀GBS, SBS太平紳士
黃仲翹博士 MH
1998Mr. Yung Kai Tai容啟泰先生
1999Mrs. Agnes Mak, MH, JP麥鄧碧儀MH太平紳士
2000Mr. Lau Kam Hung
Prof. Leung Kwong Sak
劉錦洪先生
梁廣錫教授
2003Dr. Ng Nam吳南博士
2004Mr. Daniel S C Lai, BBS, JP賴錫璋BBS太平紳士
2010Prof. Cheung Wai Lok, David, MH
Dr. Edith Mok, MH
張偉犖教授 MH
莫關雁卿博士 MH
2011Ir Mr. Sunny W K Lee, JP李惠光工程師太平紳士
2012Prof. Yeung Yuet Bor楊月波教授
2015Ir. Dr. Louis C K Ma馬志強博士工程師
2016Prof. Roland Chin錢大康教授

List of Fellows (FHKCS)

Mr. Chan Chee Meng, Cedric曾志銘先生
Mr. Chan Kam Che, Roy陳金哲先生
Mr. Chan Tik Yuen, Leonard陳迪源先生
Prof. Chau Yam Keung, Patrick 周蔭強教授
Mr. Chen Chun Wai, Dave陳俊偉先生
Mr. Cheng Chung Ngam, Rocky鄭松岩先生
Mr. Cheng Siu Hong, Raymond鄭小康先生
Ir. Dr. Cheung King Sing, Simon張景勝博士工程師
Mr. Ching Sik Fan程式藩先生
Dr. Chiu Ping Kuen, Peter趙炳權博士
Mr. Chow Lo Sing, Charles周路成先生
Mr. Chu Cheuk Lun, Raymond朱焯麟先生
Mr. Chung Yat Ming, Danny鍾一鳴先生
Mr. Fong Kin Kiu, Ken 方健僑先生
Mr. Fong Po Kiu, Francis方保僑先生
Dr. Fong Shi Piu, Joseph 方士驃博士
Mr. Fung Ka Chuen 馮家聰先生
Mr. Fung Sui Hei, Mike馮萃熙先生
Mr. Ha Wing Chiu, Danny夏永超先生
Mr. Hau Kin Chong, Stephen侯健昌先生
Mr. Ho Ping Hong, Stephen何炳康先生
Mr. Huang Yuan Yuan, Ian黃源源先生
Mr. Hung Wai Man, Witman洪為民先生
Mr. Khoo Boo Boon邱武文先生
Mr. Kwan Pak Ming, Peter關伯明先生
Dr. Kwan Tak Wah, William關德華先生
Mr. Lam Bing Kuen Paul林炳權先生
Mr. Lam Heung Yeung, Herman林向陽先生
Dr. Lam Wing Tat, Richard林榮達博士
Mr. Lee Chun Keung, Dennis李振強先生
Mr. Lee Chun Lam, John李春霖先生
Ir. Prof. Lee Wanbil, William李雲彪教授工程師
Dr. Leung Kam Nang, Hareton梁金能博士
Mr. Leung Kin Man, Michael梁建文先生
Dr. Leung Ping Hung, Karl Richard梁秉雄博士
Dr. Leung Shing Koon, Gabriel 梁成琯先生
Dr. Leung Wai Fung, Joseph梁偉峰先生
Dr. Li Kwok Po, David李國寶GBM, GBS太平紳士
Mr. Li Tzar Kai, Richard李澤楷先生
Mr. Lo Siu Chung, Gordon老少聰先生
Mrs. Lui Chow Siu Ming, Theresa呂周遂明女士
Mr. Ma Michael Wing Chang馬榮錚先生
Mr. Ma Wai Yip, Rex馬維業先生
Prof. Meng Mei Ling, Helen蒙美玲教授
Mr. Mok Charles Peter莫乃光太平紳士
Prof. Narasipuram Murali Mohan
Mr. Ng Cheung Shing吳長勝先生
Ir. Dr. Ng Ching Wa, Daniel吳靖華先生
Prof. Ng Kee Yin, Joseph吳其彥教授
Ir. Shen Shuk Ching, Susanna孫淑貞女士
Mr. Sin Chung Kai單仲偕SBS太平紳士
Mr. Soong Tak Kar, Chester宋德嘉先生
Mr. Suen Yiu Tat, Ted孫耀達先生
Dr. Tam Wai Ho, Samson譚偉豪博士工程師太平紳士
Mr. Tong Ho Yin, Leo湯浩然先生
Mr. Tsang Chiu Shing, Alvin曾昭成先生
Mr. Wat Kwok Leung, Jefferson屈國良先生
Mr. Wong Wai Man, Raymond黃威文先生
Ms. Wong Yin Ping, Patty黃宴平女士
Mr. Yam Frank任家明先生
Mr. Yan King Shun, Peter 任景信先生
Mr. Yeung Hoi Pang, Peter 楊海鵬先生
Mr. Yeung Si Ngai, Peter楊思毅先生
Mr. Yeung Yue Hung, Dennis楊宇雄先生
Ms. Ying Evon英棋媛女士

Last update: 2018/05